2021-07-07

Bölümümüzde Kalite Çalışmaları Kapsamında ''Akreditasyon Sürecinde Dış Paydaş Değerlendirmesi'' Toplantısı Gerçekleştirildi 

Peyzaj Mimarlığı Bölümümüzde Üniversitemiz Kalite çalışmaları kapsamında 30 Haziran 2021 tarihinde bölüm öğretim elemanlarımız ve dış paydaşların katıldığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantı Google Meet üzerinden saat 19:30’da çevrimiçi olarak yapılmıştır. Toplantıya bölümümüzden; Bölüm başkanımız Prof. Dr. Rüya YILMAZ, bölüm öğretim elemanlarımızdan Prof. Dr. Tuğba KİPER, Dr. Öğr. Üyesi Burçin EKİCİ ve Arş. Gör. Dr. Tuğba ÜSTÜN TOPAL katılmıştır.

Toplantıya dış paydaş olarak ise; Derya SERBEST ŞİMŞEK (TNKÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Peyzaj Yüksek Mimarı), Sefa Nur ARDA (Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Mimar), Muhammet Mustafa ATEŞ (İstanbul Beyoğlu Belediyesi, Peyzaj Mimarı), Reva ŞERMET (TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Tekirdağ Temsilci Üyesi, Peyzaj Yüksek Mimarı), Emine ERDOĞDU (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Peyzaj Mimarı) ve özel sektörden Merve ANIL (MAAV Tasarım, Peyzaj Mimarı), Irmak EKE (Freelance, Peyzaj Mimarı), Handan FINDIK ÖNSEL (Polen Peyzaj Tasarım, Peyzaj Yüksek Mimarı), Umut ALTAN (Yüksek Lisans Öğrencisi, Peyzaj Mimarı) katılmıştır.

Açılış ve giriş konuşmasını Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Rüya YILMAZ’ın yaptığı toplantı iki bölümde gerçekleştirilmiştir. Toplantının birinci bölümünde; Arş Gör. Dr. Tuğba ÜSTÜN TOPAL tarafından; akreditasyon nedir, akreditasyon sürecinin gerekleri nelerdir, PEMDER akreditasyon ölçütleri üzerine yapılan çalışmalarımız nelerdir konuları ile, dış paydaşlara yönelik olarak bölümümüzün kısa tarihçesi, misyon ve vizyonumuz, öğretim amaçlarımız, program yeterlilikleri ve ders programımız konularının yer verildiği bir sunum gerçekleştirilmiştir. Toplantının ikinci bölümünde ise, katılımcılarımız ile beraber eğitim yaklaşımımızın kamu ve özel sektördeki yerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Fakültemiz Dekan Yardımcılarından Prof. Dr. Tuğba KİPER’in ders programı ve müfredatlara yönelik üniversitemizde alınan yeni kararlara yönelik birtakım bilgilendirmeleri katılımcılarımıza aktarmasının ardından katılımcılarımıza söz verilmiştir. 

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantı, katılımcılarımıza katılım belgelerinin sunuşu ile sona ermiştir.