Peyzaj Mimarlığı Ders Kataloğu

1. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
PMB103 Çizim ve Grafik Anlatım Tekniği 2 2 4
MAT103 Matematik I 2 0 4
TB 101 Meteoroloji 2 0 3
PMB101 Peyzaj Mimarlığına Giriş 2 0 3
TBT101 Temel Bilgi Teknolojileri I 1 2 5
PMB105 Temel Tasarım 2 2 5
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
MAT104 Matematik II 2 0 4
PMB106 Mimarlık Bilgisi 1 2 3
YS 102 Ölçme Bilgisi 2 2 4
PMB102 Peyzaj Sanat Tarihi 2 0 3
PMB104 Peyzaj Tasarım 2 2 5
TBT102 Temel Bilgi Teknolojileri II 1 2 5
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30
2. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
PMB307 Bitkisel Tasarım 2 2 5
PMB203 Dendroloji I 2 2 6
PMB205 Peyzaj Konstrüksiyon I 2 2 5
PMB201 Proje I 4 4 10
Seçmeli (PEYZAJ MİMARLIĞI 2. SINIF GÜZ DÖNEMİ ) 4
PMS002 Şehir ve Bölge Planlama 1 2 4
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
PMB208 Dendroloji II 2 2 4
PMB209 Peyzaj Konstrüksiyon II 2 2 4
PMB309 Peyzaj Mühendisliği 2 2 3
PMB202 Proje II 4 4 10
STJ405 Staj I 0 0 5
Seçmeli PEYZAJ MİMARLIĞI 2.SINIF BAHAR DÖNEMİ() 4
PMS008 Bitki Materyali Üretimi 2 0 4
PMS014 Yeşil Alan Bakım ve Onarım Tekniği 1 2 4
Toplam AKTS: 30
3. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
PMB306 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama 1 2 4
PMB303 Peyzaj Planlama I 3 0 5
PMB310 Proje III 4 4 10
Seçmeli PEYZAJ MİMARLIĞI 3. SINIF GÜZ DÖNEMİ() 8
PMS007 Doğa Koruma 2 0 4
PMS001 İç Mekan Bitkileri ve Tasarımı 1 2 4
PMS015 Proje Dosyası Hazırlama Tekniği 2 0 4
Üniversite Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 3 AKTS Alabilir 3
ARB317 Anadolu Kültür Tarih ve Arkeolojisi(Fen - Edebiyat Fak.-arkeo) 2 0 3
IMSB422 Araştırma ve Raporlama Teknikleri(Çorlu Müh. Fak.-İnş.Müh.) 3 0 5
KIMB341 Arkeokimya(Fen - Edebiyat Fak.-Kimya) 3 0 4
MATB223 Bilim Felsefesi(Fen - Edebiyat Fak.-Matematik) 2 0 3
ZSBB 304 Bitki Islahı(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
BMMS 404 Biyomedikal İşaret İşleme(Çorlu Müh. Fak.-Biyomed.Müh.) 3 0 5
HUK3107 Çevre Hukuku(Hukuk Fakültesi-Hukuk) 2 0 3
BYLB125 Çevre ve Toplum (Fen - Edebiyat Fak.-Biyoloji) 3 0 3
ZSTO124 Doğada Yaşam ve Hayatta Kalma(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
TDEB341 Edebiyat ve Müzik(Fen - Edebiyat Fak.-Tür.Dil.Ed) 2 0 4
ZSGM 504 Fonksiyonel Gıdalar (Ziraat Fak.-Gıd.Müh.) 2 0 3
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
İHB103 İnsan-Hayvan Bağı ve Etkileşimi(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
KHS303 Kalıntı ve Halk Sağlığı(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
ZSTO116 Küresel Isınma ve Arazi Bozulumu(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
VMT103 Medikal Terminoloji(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
SBSB401 Mühendislik Etiği(Çorlu Müh. Fak.-Teks.Müh.) 2 0 4
ZSZO313 Organik Hayvansal Üretim(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
ZSTA316 Organik Tarım(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
SBSB411 Örgütsel İletişim(Çorlu Müh. Fak.-Teks.Müh.) 2 0 4
ZSBB 307 Sebze Bahçesi Kurma Teknikleri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSTE412 Sosyal Girişimcilik(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
BSYSGK 407 Spor ve Turizm(Spor Bil.Fak.-) 2 0 4
BSYSGK 407 Spor ve Turizm(Spor Bil.Fak.-) 2 0 4
ZSBM426 Tarım Traktörleri(Ziraat Fak.-Bio.Müh.) 2 2 3
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
COG331 Türkiye Coğrafyası(Fen - Edebiyat Fak.-Coğrafya) 2 0 3
TARHB241 Uygarlık Tarihi (Fen - Edebiyat Fak.-Tarih) 2 0 3
ZSBB 314 Üzüm Çeşitleri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSZO314 Yerli Gen Kaynaklarının Korunması(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
PMB312 Peyzaj Planlama II 3 0 3
PMB311 Proje IV 4 4 10
STJ406 Staj II 0 0 5
Seçmeli PEYZAJ MİMARLIĞI 3.SINIF BAHAR DÖNEMİ () 12
PMS004 Bitkisel Uygulama tekniği 1 2 4
PMS013 Peyzaj Mimarlığında Yasa ve Yönetmelikler 2 0 4
PMS009 Peyzaj Yönetimi 2 0 4
PMS016 Yer Örtücüler 1 2 4
Toplam AKTS: 30
4. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
PMB403 Bitirme Projesi I 2 0 2
İSGL101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 2
KRYP01 Kariyer Planlama 1 0 2
PMB405 Planlama Stüdyosu 4 4 8
Seçmeli PEYZAJ MİMARLIĞI 4.SINIF GÜZ DÖNEMİ() 16
PMS021 Güzel Sanatlar 2 0 4
PMS020 Maket Yapım Tekniği 1 2 4
PMS018 Peyzaj Ekolojisi 2 0 4
PMS025 Peyzaj Mimarlığı Araştırma Yöntemleri 3 0 4
PMS005 Türkiye Peyzajı 2 0 4
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
PMB402 Bitirme Projesi II 0 2 2
İSGL102 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 0 2
PMB404 Tasarım Stüdyosu 4 4 10
Seçmeli PEYZAJ MİMARLIĞI 4.SINIF BAHAR DÖNEMİ() 16
PMS010 Çevresel Etki Değerlendirmesi 2 0 4
PMS011 Çevre Sorunları 2 0 4
GRŞ005 Girişimcilik 4 0 4
PMS017 Kentsel Tasarım 1 2 4
PMS019 Peyzaj Mimarlığında Malzeme Bilgisi 2 0 4
Toplam AKTS: 30