MİSYON

Doğa, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içinde inceleyen Peyzaj Mimarlığı bilim, sanat, mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirerek alan planlaması, tasarımı ve yönetimiyle uğraşır. Peyzaj Mimarlığı insanlığın geleceğini tehdit eden çevre sorunlarına çözümler bulmak, doğal ve kültürel varlıkları korumak, onarmak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve bunlardan belirli ölçülerde [koruma-kullanma dengesi] yararlanmayı misyon edinmiş bir meslek disiplinidir. Peyzaj Mimarlığı ekolojik veri tabanlı eğitim ile fiziksel planlama yapan tek meslek disiplinidir. Bu bağlamda misyonumuz, meslek disiplinimizin ülke planlama mevzuatında yerini alması için çaba göstermek, mesleğin gerektirdiği en akılcı peyzaj planlamaları ile peyzaj tasarım projelerine imza atmak, etik anlayışla bağdaşan eğitimi vererek piyasada aranan düzgün peyzaj mimarları yetiştirmektir.

 

VİZYON

Peyzaj Mimarlığı çevre ile doğrudan ilgili bir disiplin olduğu için, yapılan eğitim ve araştırmalar çağın gereklerine uygun olarak sürekli yenilenmekte ve bu disiplinin kendini sürekli geliştirmesi hedeflenmektedir. Mesleğin ilk ortaya çıktığı yıllarda, sadece estetik boyut, diğer bir ifade ile tasarım ölçeğindeki çalışmalar ön planda iken, günümüzde giderek artan çevre sorunlarının dünyayı tehdit etmeye başlaması ile, estetik boyut yanında, çevre sorunlarını çözme yaklaşımı da ağırlık kazanmaya başlamıştır. Son beş yıl içerisinde, küreselleşme olgusu ile mesleğin sosyal yaşamda etkinliği daha da artmış böylelikle, tasarımla birlikte, çevre koruma, planlama, onarım ve yönetim konuları da önemle ele alınan konular haline gelmiştir.