Program Amacı

Peyzaj planlama, tasarım ve yönetimi kavramlarını ülkemiz stratejik planlarına bağlı sürdürülebilir ilkeler çerçevesinde değerlendirmek, disiplinler arası çalışma becerisi ile doğal ve kültürel peyzajın doğru şekillenmesini sağlamak, problem çözümünde etkili olmak, çalışmaları bilim, sanat, mühendislik ve teknoloji bağlamında birleştirerek ifade edebilmek amaçlanmaktadır.