Peyzaj Mimarlığı Bölümü Fiziksel Olanakları

  • 1 adet teorik derslik, 4 adet tasarım atölyesi ve 1 adet maket atölyesi 

  • Çalışma odaları bulunmaktadır.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Makine ve Teçhizat Bilgisi

Bölümümüzde lisans ve yüksek lisans eğitimi için gerekli olan makine ve teçhizatların büyük kısmı bölümümüz öğretim elemanlarınca gerçekleştirilmiş olan bilimsel araştırma projeleri kanalıyla, bir kısmı da Dekanlığımız olanaklarıyla sağlanmıştır. Bunlar; çizim masaları, tepegöz, projeksiyon, epidiyaskop, plotter, fotoğraf makinası, GPS vb. aletler ile bilgisayar ve donanımları, lisanslı Auto CAD ve CBS programları (Arcview 9.0, Arcview 3.2), hava fotoğrafları, harita ve planlar, görsel eğitim ve analiz için gerekli aletler ile çizim araç ve gereçleridir. Ayrıca, mini iklim istasyonu, cep tipi nem sıcaklık ölçer, toprak nem ölçer, klorofilmetre, toprak su ph metresi hali hazırda araştırma çalışmaları için bulunmaktadır. 

Fakültemiz Binasından Bir Görünüm

 

 

Binamız İçinden Bir Görünüm

 

 

   

Teorik Derslik

 

 

Tasarım Atölyeleri

 

 

   

Maket Atölyesi