Peyzaj Mimarlığı Bölümü Fiziksel Olanakları

  • 8 adet planlama / tasarım stüdyosu (dershane)
  • Çalışma odaları

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Makine ve Teçhizat Bilgisi

Bölümümüzde lisans ve yüksek lisans eğitimi için gerekli olan makine ve teçhizatların büyük kısmı bölümümüz öğretim elemanlarınca gerçekleştirilmiş olan bilimsel araştırma projeleri kanalıyla, bir kısmı da Dekanlığımız olanaklarıyla sağlanmıştır. Bunlar; çizim masaları, tepegöz, projeksiyon, epidiyaskop, plotter, fotoğraf makinası, GPS vb. aletler ile bilgisayar ve donanımları, lisanslı Auto CAD ve CBS programları (Arcview 9.0, Arcview 3.2), hava fotoğrafları, harita ve planlar, görsel eğitim ve analiz için gerekli aletler ile çizim araç ve gereçleridir. Ayrıca, mini iklim istasyonu, cep tipi nem sıcaklık ölçer, toprak nem ölçer, klorofilmetre, toprak su ph metresi hali hazırda araştırma çalışmaları için bulunmaktadır. 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Derslik ve Atölyelerine ilişkin görsel ve bilgiler için tıklayınız.