BÖLÜMÜMÜZ TARAFINDAN TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN ARAŞTIRMA PROJELERİ
 

Proje
No

       Proje Adı (Devam Eden Projeler)

Proje Yürütücüsü ve Araştırmacılar

Destekleyen Kuruluş

Yılı

1

Kırklareli Kofçaz İlçesi Örneğinde, Kırsal Yerleşimlere İlişkin Kalkınma Öncelikli Ekoturizm Planlaması,

[Yürütücü] Prof. Dr. Tuğba KİPER

TÜBİTAK

2020-Devam ediyor

2

Ganos Işıklar Dağı ve Yakın Çevresinin Biyotopunun Haritalanması

[Yürütücü] Yrd. Doç. Dr. Burçin EKİCİ

[Araştırıcı] Prof. Dr. Aslı KORKUT

[Araştırıcı] Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ

NKÜBAP

2015-

Devam ediyor

 

Proje
No

       Proje Adı (Tamamlanan Projeler)

Proje Yürütücüsü ve Araştırmacılar

Destekleyen Kuruluş

Yılı

         1

Osmanlıdan Günümüze Kent Çarşıları Kayseri Örneği

[Araştırmacı] Prof. Dr. Murat ÖZYAVUZ

NKÜBAP

2017

         2

Tekirdağ İlinin Biyoiklimsel Konforunun Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Analizi  

   [Yürütücü] Prof. Dr. Murat ÖZYAVUZ

NKÜBAP

2017

3

Çocuk Oyun Alanlarında Güvenlik: İstanbul Fatih İlçesi Örneği

  [Yürütücü] Doç. Dr. Elif Ebru ŞİŞMAN
  [Araştırıcı]  Hande ERDİNÇ ACAR
  [Araştırıcı]  Arş. Gör. Pınar GÜLTÜRK

NKÜBAP

2017

         4

Global Çevresel ve Görsel Kalitenin Haritalanması

  [Araştırıcı]  Prof. Dr. Rüya YILMAZ

TÜBİTAK

2016

         5

Tekirdağ Kenti Doğal ve Kültürel Değerlerinin Turizm ve Rekreasyon Açısından Değerlendirilmesi

  [Yürütücü] Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ
  [Araştırıcı] Sinem AKA

NKÜBAP

2016

6

Tekirdağ Kent Peyzajının Yapısı ve Kentsel Koridor Etkilerinin Araştırılması

   [Yürütücü] Prof. Dr. Aslı KORKUT
   [Araştırıcı] Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ
   [Araştırıcı] Ayşe Berna BİLGİN

NKÜBAP

2016

7

Kıyıköy Örneğinde Ekoturizm Planlamasına Yönelik Görsel Peyzaj Analizinin Uygulanması

[Yürütücü] Doç. Dr. Tuğba KİPER
[Araştırıcı] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Arş. Gör. Tuğba ÜSTÜN TOPAL

NKÜBAP

2016

8

Tekirdağ İli Turizm ve Rekreasyon Alanlarının Belirlenmesi ve Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi

[Yürütücü] Doç. Dr. Elif Ebru ŞİŞMAN
[Araştırıcı]  Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ
[Araştırıcı]  Arş. Gör. Pınar GÜLTÜRK

NKÜBAP

2016

9

Trakya'da Halkın Çevre Duyarlılığının Saptanması ve Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Çevresel Duyarlılık                   Üzerine Etkileri

   [Yürütücü] Doç. Dr. Rüya YILMAZ
   [Araştırıcı] Yrd. Doç. Dr. Okan YILMAZ

NKÜBAP

2016

10

Planlama, Tasarım ve Sanat Alanında Eğitim-Öğretime Yönelik Altyapının Oluşturulması

[Yürütücü] Prof. Dr. Aslı KORKUT

NKÜBAP
Kurumsal

2015

11

Kentsel Mekanlarda Çevre Kalitesinin Belirlenmesi Tekirdağ Örneğinde İrdelenmesi

[Yürütücü] Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ
[Araştırıcı] Doç. Dr. Elif Ebru ŞİŞMAN

NKÜBAP

2015

12

Tekirdağ Kentsel Sit Alanının Geçmişten Günümüze Değişiminin Peyzaj Mimarlığı ve Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

[Yürütücü] Doç. Dr. Tuğba KİPER
[Araştırıcı] Seda ÇELİK

NKÜBAP

2015

13

Kentsel Park ve Yeşil Alanlara Yönelik Kent Halkının Algısı ve Tutumu: İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli Örneği

[Yürütücü] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ

NKÜBAP

2015

14

Kırsal Kalkınma Amaçlı Ekoturizm Planlaması: Kıyıköy Örneği

[Yürütücü] Doç. Dr. Tuğba KİPER
[Araştırıcı] Doç. Dr. Osman UZUN
[Araştırıcı] Doç. Dr. Gülen ÖZDEMİR
[Bursiyer] Arş. Gör. Tuğba ÜSTÜN

 TUBİTAK

2015

15

Tekirdağ Atatürk Ormanı Tabiat Parkının Sıcaklık Dağılımı ve Çevresel Etkisi

[Yürütücü] Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ
[Araştırıcı] Yrd. Doç. Dr. B. Cemil BİLGİLİ
[Araştırıcı] Arş. Gör. Gülşah ELKIRAN

NKÜBAP

2015

16

Tekirdağ Kent Merkezi Kıyı Şeridinin Görsel Peyzaj Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesi

[Yürütücü] Doç. Dr. Elif Ebru ŞİŞMAN
[Araştırıcı] Arş. Gör. Pınar GÜLTÜRK

NKÜBAP

2013

17

Tekirdağ Kent Merkezinde Bulunan Parkların Mevcut Durumunun Belirlenmesi ve Öneri Bir Park Projesinin Hazırlanması

[Yürütücü] Doç. Dr. Elif Ebru ŞİŞMAN
[Araştırıcı] Arş. Gör. Pınar GÜLTÜRK

NKÜBAP

2013

18

Tekirdağ [Kumbağ]-Şarköy Arası Kıyı Şeridindeki Doğal Örtüde Bulunan Bazı Bitkilerin Saptanması ve Peyzaj Mimarlığında Kullanım Olanakları

[Yürütücü] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Uzman Ayten ÖZYAVUZ

NKÜBAP

2012

19

Sera Koşullarında Karanfil   [ Dianthus caryophyllus L ] Yetiştiriciliğinde Farklı Dozlarda Demir (Fe) Uygulamalarının Etkisi  

[Yürütücü] Doç. Dr. Tuğba KİPER
[Araştırıcı] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Uzman Sevinç ADİLOĞLU
[Araştırıcı] Arş. Gör. Özlem KARAKAŞ

NKÜBAP

2012

20

Tekirdağ Kenti Konut ve Site Alanlarının Yeşil Alan Durumlarının Saptanması 

   [Yürütücü] Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ

NKÜBAP

2011

21

Tekirdağ İli Şarköy İlçesinde Kırsal Turizme Yönelik Alan Kullanım Planlaması

[Yürütücü] Doç. Dr. Tuğba KİPER
[Araştırıcı] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ
[Araştırıcı] Arş. Gör. Dr. Emine YILMAZ

TÜBİTAK

2011

22

İpsala Türkiye ve Stambolovo Bulgaristan Belediyeleri Yerel Yönetimlerin Kentsel Peyzaj Planlama Kapasitelerinin Arttırılması ve Bulgaristan Örneği

  [Eğitmen] Doç. Dr. Rüya YILMAZ

AB (AVRUPA      BİRLİĞİ) PROJESİ

2010

23

İğneada-Demirköy Arasında Yer Alan Istıranca Dağlarının Biyosfer Rezervi Olarak Planlanması 

[Yürütücü] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Prof. Dr. Murat Ertuğrul YAZGAN
[Araştırıcı] Arş. Gör. Murat ÖZYAVUZ

TÜBAP

2008

24

Tekirdağ Kent Merkezindeki Yaya Bölgelerinin Belirlenmesi ve Projelendirilmesi 

[Yürütücü] Yrd. Doç. Dr. Elif Ebru ŞİŞMAN
[Araştırıcı] Arş. Gör. Bahar UYGUNER

TÜBAP

2006

25

Peyzaj Planlama Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanım Olanaklarının Tekirdağ Kıyı Şeridi Örneğinde Araştırılması 

[Yürütücü] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Yrd. Doç. Dr. Elif Ebru ŞİŞMAN
[Araştırıcı] Arş. Gör. Murat ÖZYAVUZ

TÜBAP

2006

26

Doğal ve Kültürel Peyzaj Değerlerinin Kırsal Turizm Bağlamında İrdelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Safranbolu Yörükköyü Örneği 

[Yürütücü] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Arş. Gör. Tuğba KİPER
[Araştırıcı] Yrd. Doç. Dr. Elif Ebru ŞİŞMAN
[Araştırıcı] Arş. Gör. Murat ÖZYAVUZ

TÜBAP

2005

27

Tekirdağ ve Çevresinde Yetişen Doğal ve Egzotik Ağaç ve Çalı Türlerinin Envanteri 

[Yürütücü] Yrd. Doç. Dr. Rüya YILMAZ
[Araştırıcı] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Arş. Gör. Murat ÖZYAVUZ
[Araştırıcı] Arş. Gör. Lerzan YETİM

TÜBAP

2004

28

Açık Kapalı Mekan Süs Bitkileri Fidanlık Tesis Projesi 

[Yürütücü] Yrd. Doç. Dr. Rüya YILMAZ
[Araştırıcı] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Arş. Gör. Murat ÖZYAVUZ
[Araştırıcı] Arş. Gör. Lerzan YETİM

DPT

2003

29

Arboretum Planlama İlkeleri ve Trakya Üniversitesi Güllapoğlu Arboretumu Peyzaj Planlama Çalışmaları 

[Yürütücü] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Arş. Gör. Murat ÖZYAVUZ

TÜBAP

2003

30

Tekirdağ’ın Yenilenmesi ve Geliştirilmesi Bağlamında Kentsel Sit Alanı İçindeki Tarihi Kent Peyzajının Koruma Amaçlı Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma 

[Yürütücü] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Prof. Dr. Murat Ertuğrul YAZGAN
[Araştırıcı] Arş. Gör. Tuğba DOKUMACI
[Araştırıcı] Arş. Gör. Murat ÖZYAVUZ

TÜBAP

2002

31

Tekirdağ Kentsel Sit Alanı İçerisindeki Tarihi Anıtların Peyzaj Planlama İlkeleri Açısından İrdelenmesi 

[Yürütücü] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı]  Arş. Gör. Tuğba DOKUMACI

TÜBAP

2002

32

Air Quality and Development in İzmir Turkey 

   [Araştırıcı]  Yrd. Doç. Dr. Rüya YILMAZ

DİĞER

2002

33

Otoyol Peyzaj Planlamasında Kullanılmaya Uygun Bazı Doğal Otsu ve Odunsu Bitkilerin Otoyol ve Fidanlık Koşullarında Yetiştirilme Olanakları Üzerinde Araştırmalar

  [Yürütücü] Yrd. Doç. Dr. Rüya YILMAZ

BAP

1999

34

Tekirdağ Kıyı Şeridi Tatil Sitelerinin Peyzaj Mimarlığı İlkeleri Yönünden İrdelenmesi 

  [Yürütücü] Prof. Dr. Aslı KORKUT

TÜBAP

1997

35

Trakya Bölgesi Doğal Bitki Örtüsünün Peyzaj Planlama Çalışmaları Yönünden Değerlendirilmesi Üzerine Araştırmalar 

[Yürütücü] Doç. Dr. Aslı KORKUT

TÜBİTAK

1987