2017-11-17

İklim Değişikliği - Planlama ve Tasarım Boyutu Sergisi ve Sunumu 

Yirminci yüzyıldan itibaren hızlı nüfus artışına bağlı olarak özellikle enerji ve gıda alanlarındaki ihtiyacı karşılamak için fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma ve arazi kullanım şekilleri gibi sebeplerle ortaya çıkan bu Küresel İklim Değişikliği süreci günümüzde insanlığın en temel sorunlarından biri haline gelmiştir.

Sanayileşme süreciyle birlikte atmosferdeki miktarları hızla artan karbondioksit, metan, azot oksitler ve su buharı gibi gazlar güneşten gelen ışınları tutma özellikleri ile yer yüzeyindeki sıcaklığın artmasına neden olmuştur. Sera etkisi olarak adlandırılan bu durum; sıcaklık artışı, buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi ve ekolojik dengenin bozulması gibi olguları hızlandırmıştır.

Ülkelerin kalkınma ve gelişme politikaları ve uygulamaları kapsamında “Yeşil Büyüme” kavramı ve çevreye uyumlu şehirleşmeye önem verilmesi zorunluluğu artmıştır. Dolayısıyla doğal kaynakların korunması, doğa dostu yenilebilir enerji üretimi ile sağlıklı yaşam mekanlarının planlanmasının canlı yaşamın sürdürülebilirliği için tek çıkış yolu  olduğu  açıktır.

Bu bağlamda “İklim Değişikliği - Planlama ve Tasarım Boyutu” konulu Sergi ile Sunumu Üniversitelerde farklı konularda eğitim gören öğrencilerde önemli bir farkındalık yaratacağı açısından önem taşımaktadır.

Sergi ve sunum 21 Kasım 2017 Salı günü saat 15:00' da Fen Edebiyat Fakültesi Sergi Salonunda geçekleştirilecek olup, sergi 5 Aralık 2017 tarihine kadar gezilebilecektir.