BÖLÜMÜMÜZ TARAFINDAN TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN ARAŞTIRMA PROJELERİ
 

 

Proje
No

Proje Adı (Devam Eden Projeler)                       

Proje Yürütücüsü ve Araştırmacılar

Destekleyen Kuruluş

Yılı

1

Tekirdağ İlinin Biyoiklimsel Konforunun Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Analizi

[Yürütücü] Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ

NKÜBAP

2016-
devam ediyor

2

Ganos Işıklar Dağı ve Yakın Çevresinin Biyotopunun Haritalanması

[Yürütücü] Yrd. Doç. Dr. Burçin EKİCİ
[Araştırıcı] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ

NKÜBAP

2015-
devam ediyor

3

Tekirdağ Kent Peyzajının Yapısı ve Kentsel Etkilerinin Araştırılması

[Yürütücü] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Ayşe Berna BİLGİN

NKÜBAP

2013-
devam ediyor

4

Tekirdağ Kenti Doğal ve Kültürel Değerlerinin Turizm ve Rekreasyon Açısından Değerlendirilmesi

[Yürütücü] Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ
[Araştırıcı] Sinem AKA

NKÜBAP

2012-
devam ediyor

 

 

Proje
No

       Proje Adı (Tamamlanan Projeler)

Proje Yürütücüsü ve Araştırmacılar

Destekleyen Kuruluş

Yılı

1

Kıyıköy Örneğinde Ekoturizm Planlamasına Yönelik Görsel Peyzaj Analizinin Uygulanması

[Yürütücü] Doç. Dr. Tuğba KİPER
[Araştırıcı] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Arş. Gör. Tuğba ÜSTÜN TOPAL

NKÜBAP

2016

2

Tekirdağ İli Turizm ve Rekreasyon Alanlarının Belirlenmesi ve Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi

[Yürütücü] Doç. Dr. Elif Ebru ŞİŞMAN
[Araştırıcı]  Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ
[Araştırıcı]  Arş. Gör. Pınar GÜLTÜRK

NKÜBAP

2016

3

Planlama, Tasarım ve Sanat Alanında Eğitim-Öğretime Yönelik Altyapının Oluşturulması

[Yürütücü] Prof. Dr. Aslı KORKUT

NKÜBAP
Kurumsal

2015

4

Kentsel Mekanlarda Çevre Kalitesinin Belirlenmesi Tekirdağ Örneğinde İrdelenmesi

[Yürütücü] Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ

NKÜBAP

2015

5

Trakya'da Halkın Çevre Duyarlılığının Saptanması ve Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Çevresel Duyarlılık Üzerine Etkileri

[Yürütücü] Doç. Dr. Rüya YILMAZ
[Araştırıcı] Yrd. Doç. Dr. Okan YILMAZ

NKÜBAP

2015

6

Tekirdağ Kentsel Sit Alanının Geçmişten Günümüze Değişiminin Peyzaj Mimarlığı ve Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

[Yürütücü] Doç. Dr. Tuğba KİPER
[Araştırıcı] Seda ÇELİK

NKÜBAP

2015

7

Kentsel Park ve Yeşil Alanlara Yönelik Kent Halkının Algısı ve Tutumu: İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli Örneği

[Yürütücü] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ

NKÜBAP

2015

8

Kırsal Kalkınma Amaçlı Ekoturizm Planlaması: Kıyıköy Örneği

[Yürütücü] Doç. Dr. Tuğba KİPER
[Araştırıcı] Doç. Dr. Osman UZUN
[Araştırıcı] Doç. Dr. Gülen ÖZDEMİR
[Bursiyer] Arş. Gör. Tuğba ÜSTÜN

 TUBİTAK

2015

9

Tekirdağ Atatürk Ormanı Tabiat Parkının Sıcaklık Dağılımı ve Çevresel Etkisi

[Yürütücü] Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ
[Araştırıcı] Yrd. Doç. Dr. B. Cemil BİLGİLİ
[Araştırıcı] Arş. Gör. Gülşah ELKIRAN

NKÜBAP

2013

10

Tekirdağ Kent Merkezi Kıyı Şeridinin Görsel Peyzaj Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesi

[Yürütücü] Doç. Dr. Elif Ebru ŞİŞMAN
[Araştırıcı] Arş. Gör. Pınar GÜLTÜRK

 NKÜBAP

2013

11

Tekirdağ Kent Merkezinde Bulunan Parkların Mevcut Durumunun Belirlenmesi ve Öneri Bir Park Projesinin Hazırlanması

[Yürütücü] Doç. Dr. Elif Ebru ŞİŞMAN
[Araştırıcı] Arş. Gör. Pınar GÜLTÜRK

 NKÜBAP

2013

12

Tekirdağ [Kumbağ]-Şarköy Arası Kıyı Şeridindeki Doğal Örtüde Bulunan Bazı Bitkilerin Saptanması ve Peyzaj Mimarlığında Kullanım Olanakları

[Yürütücü] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Uzman Ayten ÖZYAVUZ

 NKÜBAP

2012

13

Tekirdağ Kenti Konut ve Site Alanlarının Yeşil Alan Durumlarının Saptanması 

[Yürütücü] Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ

 NKÜBAP

2012

14

Sera Koşullarında Karanfil   [ Dianthus caryophyllus L ] Yetiştiriciliğinde Farklı Dozlarda Demir (Fe) Uygulamalarının Etkisi  

[Yürütücü] Doç. Dr. Tuğba KİPER
[Araştırıcı] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Uzman Sevinç ADİLOĞLU
[Araştırıcı] Arş. Gör. Özlem KARAKAŞ

 NKÜBAP

2012

15

Tekirdağ İli Şarköy İlçesinde Kırsal Turizme Yönelik Alan Kullanım Planlaması

[Yürütücü] Doç. Dr. Tuğba KİPER
[Araştırıcı] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ
[Araştırıcı] Arş. Gör. Dr. Emine YILMAZ

 TÜBİTAK

2011

16

İğneada-Demirköy Arasında Yer Alan Istıranca Dağlarının Biyosfer Rezervi Olarak Planlanması 

[Yürütücü] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Prof. Dr. Murat Ertuğrul YAZGAN
[Araştırıcı] Arş. Gör. Murat ÖZYAVUZ

 TÜBAP

2008

17

Tekirdağ Kent Merkezindeki Yaya Bölgelerinin Belirlenmesi ve Projelendirilmesi 

[Yürütücü] Yrd. Doç. Dr. Elif Ebru ŞİŞMAN
[Araştırıcı] Arş. Gör. Bahar UYGUNER

 TÜBAP

2006

18

Peyzaj Planlama Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanım Olanaklarının Tekirdağ Kıyı Şeridi Örneğinde Araştırılması 

[Yürütücü] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Yrd. Doç. Dr. Elif Ebru ŞİŞMAN
[Araştırıcı] Arş. Gör. Murat ÖZYAVUZ

 TÜBAP

2006

19

Doğal ve Kültürel Peyzaj Değerlerinin Kırsal Turizm Bağlamında İrdelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Safranbolu Yörükköyü Örneği 

[Yürütücü] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Arş. Gör. Tuğba KİPER
[Araştırıcı] Yrd. Doç. Dr. Elif Ebru ŞİŞMAN
[Araştırıcı] Arş. Gör. Murat ÖZYAVUZ

 TÜBAP

2005

20

Tekirdağ ve Çevresinde Yetişen Doğal ve Egzotik Ağaç ve Çalı Türlerinin Envanteri 

[Yürütücü] Yrd. Doç. Dr. Rüya YILMAZ
[Araştırıcı] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Arş. Gör. Murat ÖZYAVUZ
[Araştırıcı] Arş. Gör. Lerzan YETİM

 TÜBAP

2004

21

Açık Kapalı Mekan Süs Bitkileri Fidanlık Tesis Projesi 

[Yürütücü] Yrd. Doç. Dr. Rüya YILMAZ
[Araştırıcı] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Arş. Gör. Murat ÖZYAVUZ
[Araştırıcı] Arş. Gör. Lerzan YETİM

 DPT

2003

22

Arboretum Planlama İlkeleri ve Trakya Üniversitesi Güllapoğlu Arboretumu Peyzaj Planlama Çalışmaları 

[Yürütücü] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Arş. Gör. Murat ÖZYAVUZ

 TÜBAP

2003

23

Tekirdağ’ın Yenilenmesi ve Geliştirilmesi Bağlamında Kentsel Sit Alanı İçindeki Tarihi Kent Peyzajının Koruma Amaçlı Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma 

[Yürütücü] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Prof. Dr. Murat Ertuğrul YAZGAN
[Araştırıcı] Arş. Gör. Tuğba DOKUMACI
[Araştırıcı] Arş. Gör. Murat ÖZYAVUZ

 TÜBAP

2002

24

Tekirdağ Kentsel Sit Alanı İçerisindeki Tarihi Anıtların Peyzaj Planlama İlkeleri Açısından İrdelenmesi 

[Yürütücü] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı]  Arş. Gör. Tuğba DOKUMACI

 TÜBAP

2002

25

Tekirdağ Kıyı Şeridi Tatil Sitelerinin Peyzaj Mimarlığı İlkeleri Yönünden İrdelenmesi 

[Yürütücü] Prof. Dr. Aslı KORKUT

 TÜBAP

2000

26

Trakya Bölgesi Doğal Bitki Örtüsünün Peyzaj Planlama Çalışmaları Yönünden Değerlendirilmesi Üzerine Araştırmalar 

[Yürütücü] Doç. Dr. Aslı KORKUT

 TÜBİTAK

1997