BÖLÜMÜMÜZ TARAFINDAN TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN ARAŞTIRMA PROJELERİ
 

 

Proje
No

Proje Adı (Devam Eden Projeler)                       

Proje Yürütücüsü ve Araştırmacılar

Destekleyen Kuruluş

Yılı

1

Ganos Işıklar Dağı ve Yakın Çevresinin Biyotopunun Haritalanması

[Yürütücü] Yrd. Doç. Dr. Burçin EKİCİ
[Araştırıcı] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ

NKÜBAP

2015-
devam ediyor

 

 

Proje
No

       Proje Adı (Tamamlanan Projeler)

Proje Yürütücüsü ve Araştırmacılar

Destekleyen Kuruluş

Yılı

         1       Tekirdağ İlinin Biyoiklimsel Konforunun Coğrafi
       Bilgi Sistemleri ile Analizi  
   [Yürütücü] Prof. Dr. Murat ÖZYAVUZ     NKÜBAP         2017
         2

       Çocuk Oyun Alanlarında Güvenlik: İstanbul Fatih
       İlçesi Örneği

  [Yürütücü] Doç. Dr. Elif Ebru ŞİŞMAN
  [Araştırıcı]  Hande ERDİNÇ ACAR
 
[Araştırıcı]  Arş. Gör. Pınar GÜLTÜRK

    NKÜBAP         2017
3       Global Çevresel ve Görsel Kalitenin Haritalanması   [Araştırıcı]  Prof. Dr. Rüya YILMAZ     TÜBİTAK        2016
         4

      Tekirdağ Kenti Doğal ve Kültürel Değerlerinin                        Turizm ve Rekreasyon Açısından Değerlendirilmesi

  [Yürütücü] Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ
  [Araştırıcı] Sinem AKA
    NKÜBAP        2016
         5       Tekirdağ Kent Peyzajının Yapısı ve Kentsel Koridor               Etkilerinin Araştırılması

   [Yürütücü] Prof. Dr. Aslı KORKUT
   
[Araştırıcı] Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ
   [Araştırıcı] Ayşe Berna BİLGİN

    NKÜBAP         2016

6

Kıyıköy Örneğinde Ekoturizm Planlamasına Yönelik Görsel Peyzaj Analizinin Uygulanması

[Yürütücü] Doç. Dr. Tuğba KİPER
[Araştırıcı] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Arş. Gör. Tuğba ÜSTÜN TOPAL

NKÜBAP

2016

7

Tekirdağ İli Turizm ve Rekreasyon Alanlarının Belirlenmesi ve Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi

[Yürütücü] Doç. Dr. Elif Ebru ŞİŞMAN
[Araştırıcı]  Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ
[Araştırıcı]  Arş. Gör. Pınar GÜLTÜRK

NKÜBAP

2016

8      Trakya'da Halkın Çevre Duyarlılığının Saptanması ve           Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Çevresel Duyarlılık                   Üzerine Etkileri    [Yürütücü] Doç. Dr. Rüya YILMAZ
   [Araştırıcı] Yrd. Doç. Dr. Okan YILMAZ
     NKÜBAP         2016

9

Planlama, Tasarım ve Sanat Alanında Eğitim-Öğretime Yönelik Altyapının Oluşturulması

[Yürütücü] Prof. Dr. Aslı KORKUT

NKÜBAP
Kurumsal

2015

10

Kentsel Mekanlarda Çevre Kalitesinin Belirlenmesi Tekirdağ Örneğinde İrdelenmesi

[Yürütücü] Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ
[Araştırıcı] Doç. Dr. Elif Ebru ŞİŞMAN

NKÜBAP

2015

11

Tekirdağ Kentsel Sit Alanının Geçmişten Günümüze Değişiminin Peyzaj Mimarlığı ve Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

[Yürütücü] Doç. Dr. Tuğba KİPER
[Araştırıcı] Seda ÇELİK

NKÜBAP

2015

12

Kentsel Park ve Yeşil Alanlara Yönelik Kent Halkının Algısı ve Tutumu: İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli Örneği

[Yürütücü] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ

NKÜBAP

2015

13

Kırsal Kalkınma Amaçlı Ekoturizm Planlaması: Kıyıköy Örneği

[Yürütücü] Doç. Dr. Tuğba KİPER
[Araştırıcı] Doç. Dr. Osman UZUN
[Araştırıcı] Doç. Dr. Gülen ÖZDEMİR
[Bursiyer] Arş. Gör. Tuğba ÜSTÜN

 TUBİTAK

2015

14

Tekirdağ Atatürk Ormanı Tabiat Parkının Sıcaklık Dağılımı ve Çevresel Etkisi

[Yürütücü] Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ
[Araştırıcı] Yrd. Doç. Dr. B. Cemil BİLGİLİ
[Araştırıcı] Arş. Gör. Gülşah ELKIRAN

NKÜBAP

2015

15

Tekirdağ Kent Merkezi Kıyı Şeridinin Görsel Peyzaj Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesi

[Yürütücü] Doç. Dr. Elif Ebru ŞİŞMAN
[Araştırıcı] Arş. Gör. Pınar GÜLTÜRK

 NKÜBAP

2013

16

Tekirdağ Kent Merkezinde Bulunan Parkların Mevcut Durumunun Belirlenmesi ve Öneri Bir Park Projesinin Hazırlanması

[Yürütücü] Doç. Dr. Elif Ebru ŞİŞMAN
[Araştırıcı] Arş. Gör. Pınar GÜLTÜRK

 NKÜBAP

2013

17

Tekirdağ [Kumbağ]-Şarköy Arası Kıyı Şeridindeki Doğal Örtüde Bulunan Bazı Bitkilerin Saptanması ve Peyzaj Mimarlığında Kullanım Olanakları

[Yürütücü] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Uzman Ayten ÖZYAVUZ

 NKÜBAP

2012

18

Sera Koşullarında Karanfil   [ Dianthus caryophyllus L ] Yetiştiriciliğinde Farklı Dozlarda Demir (Fe) Uygulamalarının Etkisi  

[Yürütücü] Doç. Dr. Tuğba KİPER
[Araştırıcı] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Uzman Sevinç ADİLOĞLU
[Araştırıcı] Arş. Gör. Özlem KARAKAŞ

 NKÜBAP

2012

19       Tekirdağ Kenti Konut ve Site Alanlarının Yeşil Alan               Durumlarının Saptanması     [Yürütücü] Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ     NKÜBAP        2011

20

Tekirdağ İli Şarköy İlçesinde Kırsal Turizme Yönelik Alan Kullanım Planlaması

[Yürütücü] Doç. Dr. Tuğba KİPER
[Araştırıcı] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ
[Araştırıcı] Arş. Gör. Dr. Emine YILMAZ

 TÜBİTAK

2011

21      İpsala Türkiye ve Stambolovo Bulgaristan Belediyeleri          Yerel Yönetimlerin Kentsel Peyzaj Planlama                           Kapasitelerinin Arttırılması ve Bulgaristan Örneği   [Eğitmen] Doç. Dr. Rüya YILMAZ          AB              (AVRUPA      BİRLİĞİ) PROJESİ        2010

22

İğneada-Demirköy Arasında Yer Alan Istıranca Dağlarının Biyosfer Rezervi Olarak Planlanması 

[Yürütücü] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Prof. Dr. Murat Ertuğrul YAZGAN
[Araştırıcı] Arş. Gör. Murat ÖZYAVUZ

 TÜBAP

2008

23

Tekirdağ Kent Merkezindeki Yaya Bölgelerinin Belirlenmesi ve Projelendirilmesi 

[Yürütücü] Yrd. Doç. Dr. Elif Ebru ŞİŞMAN
[Araştırıcı] Arş. Gör. Bahar UYGUNER

 TÜBAP

2006

24

Peyzaj Planlama Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanım Olanaklarının Tekirdağ Kıyı Şeridi Örneğinde Araştırılması 

[Yürütücü] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Yrd. Doç. Dr. Elif Ebru ŞİŞMAN
[Araştırıcı] Arş. Gör. Murat ÖZYAVUZ

 TÜBAP

2006

25

Doğal ve Kültürel Peyzaj Değerlerinin Kırsal Turizm Bağlamında İrdelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Safranbolu Yörükköyü Örneği 

[Yürütücü] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Arş. Gör. Tuğba KİPER
[Araştırıcı] Yrd. Doç. Dr. Elif Ebru ŞİŞMAN
[Araştırıcı] Arş. Gör. Murat ÖZYAVUZ

 TÜBAP

2005

26

Tekirdağ ve Çevresinde Yetişen Doğal ve Egzotik Ağaç ve Çalı Türlerinin Envanteri 

[Yürütücü] Yrd. Doç. Dr. Rüya YILMAZ
[Araştırıcı] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Arş. Gör. Murat ÖZYAVUZ
[Araştırıcı] Arş. Gör. Lerzan YETİM

 TÜBAP

2004

27

Açık Kapalı Mekan Süs Bitkileri Fidanlık Tesis Projesi 

[Yürütücü] Yrd. Doç. Dr. Rüya YILMAZ
[Araştırıcı] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Arş. Gör. Murat ÖZYAVUZ
[Araştırıcı] Arş. Gör. Lerzan YETİM

 DPT

2003

28

Arboretum Planlama İlkeleri ve Trakya Üniversitesi Güllapoğlu Arboretumu Peyzaj Planlama Çalışmaları 

[Yürütücü] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Arş. Gör. Murat ÖZYAVUZ

 TÜBAP

2003

29

Tekirdağ’ın Yenilenmesi ve Geliştirilmesi Bağlamında Kentsel Sit Alanı İçindeki Tarihi Kent Peyzajının Koruma Amaçlı Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma 

[Yürütücü] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı] Prof. Dr. Murat Ertuğrul YAZGAN
[Araştırıcı] Arş. Gör. Tuğba DOKUMACI
[Araştırıcı] Arş. Gör. Murat ÖZYAVUZ

 TÜBAP

2002

30

Tekirdağ Kentsel Sit Alanı İçerisindeki Tarihi Anıtların Peyzaj Planlama İlkeleri Açısından İrdelenmesi 

[Yürütücü] Prof. Dr. Aslı KORKUT
[Araştırıcı]  Arş. Gör. Tuğba DOKUMACI

 TÜBAP

2002

31       Air Quality and Development in İzmir Turkey     [Araştırıcı]  Yrd. Doç. Dr. Rüya YILMAZ        DİĞER         2002
32

      Otoyol Peyzaj Planlamasında Kullanılmaya Uygun Bazı
      Doğal Otsu ve Odunsu Bitkilerin Otoyol ve Fidanlık
      Koşullarında Yetiştirilme Olanakları Üzerinde
      Araştırmalar

  [Yürütücü] Yrd. Doç. Dr. Rüya YILMAZ        BAP         1999
33      Tekirdağ Kıyı Şeridi Tatil Sitelerinin Peyzaj                             Mimarlığı İlkeleri Yönünden İrdelenmesi    [Yürütücü] Prof. Dr. Aslı KORKUT       TÜBAP         1997

34

Trakya Bölgesi Doğal Bitki Örtüsünün Peyzaj Planlama Çalışmaları Yönünden Değerlendirilmesi Üzerine Araştırmalar 

[Yürütücü] Doç. Dr. Aslı KORKUT

 TÜBİTAK

1987